Българският език и кирилицата, история, която продължава да се пише

Имало едно време кирилска азбука

Българският език и кирилска азбука са тясно свързани с имената на солунските свети братя Кирил и Методий. Те създават първоначално глаголицата – около 855 година – най-старото славянско писмо, а по-късно техните ученици я доразвиват и създават кирилицата такава, каквато я познаваме днес. Азбуката, носеща името на свети Кирил, се използва от много славянски езици – сръбски, руски, украински, белоруски, а така също и в писменостите на Монголия, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

Един език и една азбука в сърцето на Европа

Българският език е бил сред основните европейски езици още по времето, когато светите братя Кирил и Методий поемат пътя на евангелизаторската си мисия във Великоморавия, простираща се тогава върху Бохемия, Силезия, Словакия, Унгария и Австрия.

Българският език и азбука са били признати от Ватикана много рано като средство за разпространение на Светите писания от християнска Европа както еврейския, гръцкия и латинския език. Когато посреща двамата братя, Папа Адриан II тържествено освещава през 867 г. българската азбука, съставена от Кирил и Методий както и книгите, написани на нея в базиликата Санта Мария Маджоре в Рим. Нарежда в римските базилики да се провеждат тържествени богослужения на славянобългарски език. През 879 година Папа Йоан VIII издава папска була, с която одобрява използването на славянската азбука и потвърждава използването на славянски езиk при богослуженията.

След смъртта на свети Методий през 886, учениците на двамата братя Климент Охридски, Наум, Сава, Горазд и Ангелaрий се връщат в България, превеждат богослужебните книги на български език и създават Охридската и Преславската книжовни школи. Приема се, че Климент Охридски окончателно променя глаголицата в кирилица. В Охридската книжовна и литературна школа, създадена от Климент Охридски, са обучени над 3500 ученици. В тогавашната българска столица Преслав, през 893 година, Климент е ръкоположен за митрополит и става първият митрополит, проповядвал на старобългарски език.

Evangile-selon-Marc-glag

(Евангелие според Марк на глаголица)

Величие и разпространение на българския език

Българският език е от индо-европейската езикова група. Старобългарският език, който става официалният език на православната църква между IX и XI век, е много близък до другите славянски езици като сръбския или руския. С малки изменения през вековете и до днес той е каноничният език на православната църква и сe нарича още църковнославянски. До XVIII век богослужението в православната румънска църква се е извършвало също на църковнославянски език.

Българският език има историческа роля във Франция, създавайки тесни връзки между двете култури : знаете ли, че при коронясването на френските крале в Реймс е била използвана библия, написана в едната си част на глаголица, а в другата – на кирилица ? Трябва също така да споменем и българските богомили, които прокудени от държавата си намират добър прием и разпостраняват езика и философията си в редица европейски страни. Най-силно влияние те имат в Северна Италия и Южна Франция, където техните последователи са известни под името катари и албигойци. През 1167 година катарският митрополит Никита Български е председателствал Съвета на френските и италиански катари в град Сен Феликс дьо Караман.

Reims_evangile_cyrillique

(Рейм, Евангелие на кирилица)

Киприян Български, митрополит на Киев и на цяла Русия, починал през 1406 г. и Григорий Цамблак, митрополит на Киев и Литва, починал през 1420, са предали кирилицата и българските религиозни писания на руснаците, допринасяйки по този начин за културния и държавен подем на Русия. В по-близко време, Папа Йоан-Павел II обяви братята Кирил и Методий за “покровители на Европа поради заслугите им за разпространението на християнската вяра и за развитието на християнството в Европа”.

Днес повече от 350 милиона души в света използват кирилицата.

През 2007 година, с влизането на България в Европейския съюз, българският език става един от официалните европейски езици.

Graphie Nom
(cyrillique)
Nom
(transcrit)
Phonème Équivalent
grec ou hébreu
Équivalent
cyrillique
Az Азъ Az /a/ Α А
Buki Буки Bouki /b/ Б
Vedi Веди Vedi /v/ Β В
Glagol Глаголи Glagoli /g/ Γ Г
Dobro Добро Dobro /d/ Δ Д
Jest Есть Est /ɛ/, /jɛ/ Ε Е
Zhivete Живете Jivete /ʓ/ Ж
Dzelo Зело Zelo /d͡ʑ/ Ζ Ѕ
Zemlja Земля Zemlia /z/ Ζ З
Ⰹ, Ⰺ Izhe Иже Ije /i/ Η Й
I И, Ижеи I, Ijeï /i/ Ι І
Dzherv Гѥрв Gierv /ɟ/ Ћ, Ђ
Kako Како Kako /k/ Κ К
Ljudi Люди Lioudi /l/, /ʎ/ Λ Л
Mislete Мыслете Myslete /m/ Μ М
Nash Наш Nach /n/, /ɲ/ Ν Н
On Он On /ɔ/ Ο О
Pokoj Покой Pokoï /p/ Π П
Rtsi Рцы Rtsy /r/, /rʲ/ Ρ Р
Slovo Слово Slovo /s/ Σ С
Tverdo Твердо Tverdo /t/ Τ Т
Uk Ук Ouk /u/ ΟΥ У
Fert Ферт Fert /f/ Φ Ф
Kher Хер Kher /x/ Χ Х
Oht От Ot /o/ Ω Ѡ, Ѿ
Tsi Цы Tsy /t͡ɕ/ ץ Ц
Cherv Червь Tcherv /t͡ʆ/ Ч
Sha Ша Cha /ʆ/ ש Ш
Shta Шта Chta /ʆtʲ/ Щ
Jer Ер Er /ɘ̯/ Ъ
ⰟⰉ Jery Еры Ery /ɨ/ Ы
Jerj Ерь Er’ /ɪ̯/ Ь
Jat Ять Iat’ /jæ/, /æ/ Ѣ
GlagolitsaJo.gif Ё Io /jɔ/
Ju Ю Iou /ju/ Ю
Jus Malij Юс малый Ious maly /ɛ̃/2 Ѧ
Jus Malij Jotirovannij Юс малый йотированный Ious maly îotirovanny /jɛ̃/ Ѩ
Jus Bolshoj Юс большой Ious bolchoï /ɔ̃/ Ѫ
Jus Bolshoj Jotirovannij Юс большой йотированный Ious bolchoï ïotirovanny /jɔ̃/ Ѭ
Thita Фита Fita /f/, /θ/ Θ Ѳ
Izhitsa Ик Ik /v/, /i/, /y/ Υ Ѵ

Plus d’informations sur la langue et l’histoire bulgares vous pouvez trouver dans le livre “La Rose des Balkans” de Ivan Iltchev, considéré comme la meilleure histoire de la Bulgarie en langue française, éditions Colibri (http://www.colibri.bg/knigi/158/ivan-ilchev-la-rose-des-balkans).