Българското училище за всички Паисий Хилендарски е подкрепяно от:


Министерството на образованието и науката

screen-capture-25

Училището е вече официално признато от българското Министерство на образованието и науката.

Проектът на училището е одобрен от българското Министерство на образованието и науката и то е вече в списъка на училищата извън границите на България, които се финансират по националната програма “Роден език и култура зад граница”.

Това признание е много важно и предполага:
– Гаранция за качествено обучение, което се провежда според програмите на МОН с дипломирани и опитни преподаватели;
– Възможност за издаване на оригинално удостоверение за проведено обучение в съответния клас, което освобождава от полагане на приравнителни изпити в България;
– Финансиране на една част от разходите, която допринася таксите на училището да са възможно най-ниски.


Училището ни е лицензиран изпитен център / за български и френски езици/ към Европейския ECL Консорциум за определяне на нивото на владеене на езиците и тяхното сертифициране.
http://eclexam.eu/
ECL Консорциумът провежда международно признати изпити и дава оценка на чуждоезиковите компетенции според изискванията на Европейската езикова рамка.
Срокът за записване за тези изпити е 17 май.
Желаещите могат да се свържат с нас за повече информация на:
contact@ecolebulgare.fr


 Държавната агенция за българите в чужбина

ДАБЧ-лого

Създадена с Постановление № 180 от 1.Х. 1992 г. на Министерския съвет на Република България. От 21 февруари 2000 г. с Постановление № 19 на МС получава статут на Държавна агенция, орган на Министерския съвет, за осъществяване политиката на държавата спрямо българите и техните общности по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес.

http://www.aba.government.bg/


 

Посолството на Република България в Париж

gerb

ambassade

bg_map_flag


Българският културен институт в Париж

institut-culturel-paris

Българският културен институт-Париж е част от мрежата на българските културни институти в чужбина. Той е открит на 7 октомври 2004 г. Сградата се помещава в партерното пространство на жилищна кооперация на улица Ла Боеси, № 28 в 8-ми район на Париж.

Формите на дейност и на административно управление на БКИ- Париж се осъществяват на базата на договорите за двустранното сътрудничество в областта на културата между Република България и Френската република. Основават се на зачитане на двете националните законодателства и са израз на стратегическите приоритети на българската страна за развитие и популяризиране на българската култура в чужбина.


Българската православна църковна община “Св Патриарх Евтимий Търновски”

eglise-bg

Българската православна църковна община “Св Патриарх Евтимий Търновски” е основана на 7 май 1981 г. 67 българи се събират на учредяването й в руската църква “Св. Трима Светители” в Париж.

Енорията поддържа братолюбиви отношения с останалите православни общности в Париж и участва в православните събития, организирани във Франция. Българската църква беше представена на състоялите се досега няколко пъти Дни на Православието във френската столица, както и на честванията на Второто хилядолетие от Рождество Христово.