Българско училище Паисий Хилендарски, Париж

Защо този патрон?

Основната цел на Българско училище Паисий Хилендарски е запазването на българския език, култура и национална идентичност в чуждоезикова среда.

Паисий Хилендарски се бори за пробуждането на българското самосъзнание в епоха, когато България се намира под двойно подтисничество: политическо и културно. С делото си той изключително допринася за запазването на националното самосъзнание и е един от великите личности на българската история, тачен от всички, символ на културно пробуждане и национална идентичност.

Носейки името му, училището подчертава основната си мисия: да разпространява българският език и култура, да предава народните традиции и да бъде привилегировано място за срещи и обмен на българската общност, както и на българската и френска култури.