Педагогически проект на Българско училище за всички

“Паисий Хилендарски”, Париж

 

педагогически-проект-българско-училище-париж

Редовно и дистанционно обучение по български език и литература за всички възрасти и всички образователни нива

Педагогическа платформа за дистанционно обучение с подготвени и опитни преподаватели

 Кои сме ние ?

 • Асоциацията Европа Култура Обмен беше създадена като място за срещи и общуване на членовете на българската общност в Париж и парижка област, чийто брой непрекъснато се увеличава особено през последните години.
 • Асоциацията поставя като своя основна задача обединяването на българите от парижка област и съхраняването на българското самосъзнание и култура чрез разпространяване на българския език и култура във Франция.
 • Главната дейност на Асоциацията е създаденото към нея Българско училище за всички през 2014. То е едно от около от 250-те български училища в чужбина, възникнали на петте континента в последните десетина години и разпространяващи българския език извън националните граници.
 • Мисията на Българското училище за всички се състои в организирането и провеждането на различни и разнообразни форми на обучение по български език и литеретура, по българска история и география. Педагогическият проект на училището се развива на основата на адаптираните програми, изработени от Министерството на образованието и науката (www.mon.bg), които отговорят на необходимостта на българите в чужбина да изучават родния си език и култура.

Какво предлагаме ?

 • Обучение по български език и литература за деца и ученици от 3 до 18 годишна възраст, както и подготовка за изпитите по български чужд език за френския БАК, провеждащи се всяка събота в продължение на учебната година.
 • Дистанционна форма на обучение чрез нашата педагогическа платформа, в която се обучават деца и възрастни от подготвени и опитни преподаватели.
 • Задължително преподавани дисциплини : български език и литература, история и география на България, българска музика и фолклор.
 • Класове за френскоезични ученици с преподаване на български като чужд език по специално адаптирани програми ;преминаването към редовната програма по български език е възможно взависимост от постиженията на ученика.
 • Адаптирано обучение по български като чужд език за възрастни.
 • Извънкласна дейност, която подпомага и обогатява изучаването на българския език и култура : народни танци, оркестър и вокална група, фолклор, театър.
 • Организиране на занималня за децата с предвидена занимателна програма по български език.
 • Сигурност за децата в училище, гарантирано от целодневното присъствие на училищен пазач; влизането в училище става единствено със специална ученическа карта със снимка.
 • Училище в сърцето на 8. район в Париж с модерно обурудвани зали с електронни дъски, голяма зала за танци, оратория с прекрасна акустика, театрална зала, огромен двор.

Нашият педагогически екип

 • Дипломирани от българските университети преподаватели с призната правоспособност от Министерството на образованието и науката.
 • Екип от висококвалифицирани преподаватели и с дългогодишен педагогически опит в многокултурна среда.
 • Помощник-учители, изключително необходими за добрата организация и успешното протичане на часовете.
 • Педагогически екип на ваше разположение през цялата учебна година.
 • Девизът на нашите учители е : Качество и професионализъм!

Нашите дипломи

 • В края на всяка година се издава удостоверение за проведено обучение по изучаваните предмети за съответното ниво.
 • Удостоверението се признава официално от българските власти и дава възможност за продължаване на образованието в България.

Нашите партньори

 • Министерството на образованието и науката на България (www.mon.bg)
 • Посолството на България във Франция (www.amb-bulgarie.fr)
 • Държавна агенция за българите в чужбина (www.aba.government.bg)
 • Българският културен институт в Париж (www.ccbulgarie.com
 • Българската църква в Париж (www.paroissebg.fr)

Нашите проекти

 • Партньорства с училища и университети за участие в европейски проекти от областта на образованието и културата.
 • Предстои присъединяване на училището към Европейския консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици ECL-Consortium (http://www.ecl-test.com/) и превръщането на училище Паисий Хилендарски в Регионален изпитен център.

Нашето финансиране

Финансирането на училището се осигурява от :

 • Министерството на образованието и науката,
 • родителски такси,
 • дарения на български спонсори,
 • европейски проекти.

Europe Culture Partage

Apprendre, créer, s'épanouir