Българско училище Паисий Хилендарски, Париж

47, rue de Naples, 75008 Paris

Асоциация Европа Култура Обмен

10, rue de Madagascar 75012 Paris
contact@ecolebulgare.fr , www.ecolebulgare.fr
 
 

Асоциацията Европа Култура Обмен беше създадена като място за срещи и общуване на членовете на българската общност в Париж и парижка област.

Асоциацията поставя като своя основна задача съхраняването на българското самосъзнание и култура чрез разпространяване на българския език и култура във Франция.

Главната дейност на Асоциацията е създаденото към нея Българско училище за всички през 2014. То е едно от около от 250-те български училища в чужбина, възникнали на петте континента в последните десетина години и разпространяващи българския език извън националните граници.

Членове на Управителния съвет на асоциацията:

Бюро:

Юрий ВОДЕНИЧАРОВ, Президент

Цветанка КАРАНОВ, Секретар

Татиана ИВАНОВА, Ковчежник

Членове:

Антоанета КАРАБОВ

Нели ТАНЕВ

Нели ГЕОРГИЕВА-КОЛЕВ